Ugrás a tartalomra

Worcesteri püspök: ha az anglikán egyház nem fogadja el a melegházasságot, az "missziós hiba"

Nyílt levelet írt egyházmegyéjének, amelyben részletezi, hogy szerinte miért kell az egyháznak ünnepelnie az azonos neműek házasságát.

A worcesteri püspök nyílt levelet írt egyházmegyéjének, amelyben részletezi, hogy szerinte miért kell az egyháznak ünnepelnie az azonos neműek házasságát.

A levél azután született, hogy az anglikán egyház több püspöke tavaly novemberben kinyilvánította, hogy támogatja az azonos neműek házasságát.

Dr. John Inge tiszteletes nyílt levelet írt a worcesteri egyházmegyének, amelyben kifejtette, hogy miért hiszi úgy, hogy "a monogám, hűséges, azonos neműek közötti kapcsolatok ünneplése és tiszteletben tartása" jó tanúságtétel, és kifejtette, hogy szerinte miért kell megváltoztatni az anglikán egyház tanítását a kérdésben.

John püspök tavaly megerősítette, hogy támogatja az azonos neműek házasságát, válaszul az oxfordi püspök által kiadott "Együtt a szeretetben és a hitben" című füzetre. Hétfőn egy dokumentumot tett közzé, amelyben "kifejtette érveit" e támogatás mellett.

John püspök azzal érvel, hogy a Szentírást a modern kultúra és tudomány fényében újra kell vizsgálni.

"Sokat emlegettek párhuzamot az azonos neműek kapcsolatáról szóló jelenlegi vita és a fogamzásgátlásnak és az elváltak egyházi házasságának az anglikán egyház által való vonakodott elfogadása, valamint a nők papi és diakónusi szolgálatának elfogadásáért folytatott hosszú küzdelem között"

-emelte ki.

John püspök azt állítja, hogy bár "a Szentírás kötelez", az egyház az "értelem és a tapasztalat élő alkalmazásával" értelmezi azokat, és ennek eredményeként ez arra késztette, hogy újraértékelje a Szentírás olvasatát.

"Az évek során megfigyeltem jó, hűséges, monogám kapcsolatokat azonos nemű emberek között, amelyekről nem tudom elhinni, hogy eredendően bűnösek. Ugyanígy meghatott az a fájdalom, amelyet az egyház a meleg embereknek okozott. Ez a fájdalom állandó maradt, annak ellenére, hogy a társadalom - véleményem szerint - felvilágosultabbá vált"

-fogalmazott.

"Kénytelen voltam feltenni magamnak a kérdést: hogyan lehet az Egyház tanítása jó hír az Isten képmására teremtett meleg embereknek? Kötelességemnek érzem, hogy - meglehetősen későn - azt mondjam, hogy nem az"

-mondta.

John püspök a továbbiakban bocsánatot kért a kérdéssel kapcsolatos hallgatásáért és mindazoktól, akiket ez érintett, azt állítva, hogy "visszafogottságát az egyház egysége iránti elkötelezettség motiválta".

"Úgy vélem, eljött az idő, hogy mindannyian őszintén beszéljünk azokról a meggyőződésekről, amelyekre ima, a Szentírás tanulmányozása és teológiai elmélkedés után, gyakran hosszú évek alatt jutottunk. Az az imám, hogy ez az őszinteség egymás mélyebb megértéséhez és így gazdagabb egységhez vezessen bennünket"

- tette hozzá.

A homoszexualitást elítélő konkrét szentírási helyekről is kifejtette véleményét, mondván, hogy figyelembe kell venni a szövegkörnyezetüket.

"El kell ismerni, hogy ahol a Bibliában az azonos neműek szexuális tevékenységének esetei megtalálhatók, azokat egyértelműen elítéli, de amit a Biblia szerintem elítél, az olyasmi, amit ma az egyházban minden meleg ember is elítélne - a bántalmazó, elnyomó, kizsákmányoló kapcsolatok. A Biblia soha nem magyarázza meg, hogy miért ítéli el az azonos neműek szexuális tevékenységét"

-írta.

"Amikor Pál a rómaiakhoz írt levelét írta, szinte mindent, ami a római politeizmusban rossz volt, a birodalom szexuális erkölcsére fogta. Pál egy másfajta szabadságot fedezett fel. (...) Manapság a rabszolgatartás megszűnt, legalábbis mint hivatalos politika. Egy liberális társadalomban senkinek sincs joga más testéhez. (...) Az akaraton alapuló keresztény szabadságot ma már általánosan a beleegyezés fogalmában fejezik ki. A szexuális kapcsolatok alapja a szeretet, nem a tulajdonjog. A szexuális szeretet ünneplése ma már a Krisztusban fellelhető szabadságról való tanúságtétel"

-magyarázza.

John püspök azt mondja, hogy nagyon tiszteli azokat, akik hagyományos nézeteket vallanak a házasságról, de kéri őket, hogy legyenek kegyesek, mivel nézeteik homofóbnak tűnhetnek, függetlenül a szándéktól. Az anglikán egyházhoz intézett felszólítással zárta beszédét, hogy a misszió érdekében változtassa meg az azonos neműek egyesüléséről szóló tanítását.

"Ha nem változtatnánk a tanításunkon, az súlyos missziós hiba lenne"

- tette hozzá John püspök.

János püspök levelét a 2023 februárjában tartandó általános szinódus előtt írta.

(Premier Christian News)

Legfrissebb