Ugrás a tartalomra

USA: rekordalacsony a Biblia iránt elkötelezett felnőttek száma

Viszont a Z generációs felnőttek közül többen úgy gondolják, hogy az Ige nagy befolyást gyakorolt az életükre.

Photo by Rod Long / Unsplash

Egy új kutatásból kiderül, hogy nőtt azoknak a fiatal felnőtteknek az aránya, akik úgy gondolják, hogy a Biblia megváltoztatta az életüket.

Az Amerikai Bibliatársulat csütörtökön tette közzé a "State of the Bible USA 2024" című jelentés első részét. Az első fejezetben a válaszadóknak a Biblia személyes életükre gyakorolt hatásáról alkotott véleményének megismerése mellett a Biblia használatának és olvasásának gyakoriságát is vizsgálja az Egyesült Államokban. A felmérésben 2506 amerikai felnőtt vett részt 2024 januárjában, a hibahatár +/- 2,73 százalékpont.

Az egyik kérdés arra vonatkozott, hogy egyetértenek-e azzal, hogy "a Biblia megváltoztatta az életüket". Az eredmények szerint 2024-ben a megkérdezettek 58 százaléka mondta, hogy valamennyire vagy erősen egyetért ezzel, ami egy kis javulást jelent az előző évi 57 százalékhoz képest.

A fenti állítással egyetértő 1965 és 1980 között született X generációhoz tartozó felnőttek aránya 2023-ban és 2024-ben is megegyezik a teljes népességre vonatkozó adatokkal.

A Z generációhoz, vagyis a legfiatalabb felnőttek, (1997-ben vagy utána születtek) 2023-ban 50 százaléka vélekedett így, míg ez az arány 2024-ben 54 százalékra nőtt.

Ez egyértelműen mutatja, hogy a legfiatalabbak egyre jobban érdeklődnek és kötődnek a Bibliához.

A "baby boomerek" azaz az 1946 és 1964 között született felnőtteknél nagyobb mértékben nőtt azoknak a válaszadóknak az aránya, akik szerint a Biblia átformáló hatást gyakorolt az életükben, mivel idén 69 százalékuk értett egyet ezzel az állítással a tavalyi 64 százalékhoz képest.

Ezzel szemben e fenti állítással valamennyire vagy erősen egyetértő ezredfordulósok (1981 és 1996 között született felnőttek) aránya a 2023-as 50 százalékról 2024-re 48 százalékra csökkent. Az ezredfordulósok voltak az egyetlen olyan generáció is, amelynél többen mondták azt, hogy 2024-ben ritkábban olvassák a Bibliát, mint 2023-ban: a válaszadók 12 százaléka ebben a korcsoportban arról számolt be, hogy kevesebb időt tölt Bibliaolvasással, míg 11 százalékuk azt mondta a közvélemény-kutatóknak, hogy több időt fordít az olvasásra.

Összességében a megkérdezettek 15 százaléka mondta azt, hogy a több időt tölt a Bibliaolvasással az elmúlt évben, míg 10 százalékuk az ellenkezőjét állította.

A felmérés szerint 2024-ben mind a bibliahasználók százalékos aránya, mind a nyers számuk csökkenést mutat, mind a kettő a "State of the Bible" jelentés történetében mért legalacsonyabb szintet érte el. A jelentés szerint az minősül "Biblia- használónak" aki évente legalább három-négy alkalommal kapcsolatba kerül a Szentírással az istentiszteleteken kívül.

A bibliahasználók száma rekordalacsonyra, 99 millióra esett vissza 2024-ben, a bibliahasználók aránya pedig 38 százalékra csökkent.

A jelentés megkülönbözteti a " Szentírás iránt elkötelezett" embereket az alapján, hogy milyen gyakran olvassák a Bibliát, milyen hatással van a Biblia az Istennel és másokkal való kapcsolatukra, valamint milyen jelentőséggel bírnak a Szentírás tanításai a döntéseik meghozatalában.

A 2023-ban és 2024-ben mért "a Szentírás iránt elkötelezettnek" emberek száma 47 millió, amely jelentős visszaesést jelent a 2020-ban mért 71 millióhoz képest.

Ahogy Plake megjegyzéseiből kiderült, a Z generációs felnőttek (11%) és az ezredfordulósok (12%) körében jelentősen alacsonyabb a Szentírás iránti elkötelezettség, mint az X generáció (21%) és a legidősebb amerikai felnőttek (24%) körében. A Z generációs (61%) és az ezredfordulós felnőttek szilárd többsége (65%) a "közönyös a Biblia iránt" kategóriába tartozik, amelyet azok a válaszadók kapnak, akik a legalacsonyabb pontszámot kapják a Szentírás-elfogadási skálán.

Az X generációs felnőttek kisebb többsége (58%), a legidősebb amerikai felnőtteknek pedig kevesebb mint fele (49%) tartozik ugyanebbe a kategóriába a jelentés alapján.

(CP)

Legfrissebb