Ugrás a tartalomra

USA: a felnőttek döntő többsége szinkretista nézeteket vall

A keresztények csupán 6 százaléka rendelkezik bibliai világnézettel.

Különböző vallások szimbólumai. - Kép forrása: christianity.com

Egy új felmérés szerint az amerikai felnőttek csupán 4 százaléka rendelkezik bibliai világnézettel, miközben a legtöbben a szinkretizmussal értenek egyet.

Az Arizonai Keresztény Egyetem Kulturális Kutatóközpontja közzétette az American Worldview Inventory 2024 című kutatását.

A jelentés fő tanulsága, hogy "a tipikus amerikai felnőtt nem világnézeti purista, hanem lényegében világnézeti plagizátor, aki átlagosan kilenc elismert világnézetből kölcsönzött hiteket és viselkedési formákat kombinál személyes világnézeti keverékébe".

A kutatás szerint ez a megállapítás összhangban van azzal a ténnyel, hogy "az Amerikában uralkodó világnézet a szinkretizmus, amelyet az amerikai felnőttek 92 százaléka választott domináns életfilozófiájaként".

"A szinkretizmus kifejezés az életfilozófiák olyan személyre szabott keverékének leírására szolgál, amelyet az ember a saját igényei alapján állít össze."

- magyarázta a jelentés.

A szinkretizmushoz való ragaszkodás 2021 óta növekedett, amikor a Kulturális Kutatóközpont szerint az amerikai felnőttek 88 százaléka vallotta ezt a világnézetet.

Az amerikaiak 46 százaléka vallja, hogy "az emberek nem jók és nem rosszak, amikor megszületnek, hanem az életben felhalmozott döntések révén válnak jóvá vagy rosszá", amely a moralista terápiás deizmus, a világi humanizmus és az animizmus filozófiájához kapcsolódik.

46 százalékuk egyetért azzal az állítással, mely szerint " a házasok az örökkévalóságban is egymáshoz lesznek kötve."

A válaszadók több mint egyharmada (35%) egyetért a szekuláris humanista, posztmodernista és sátánista elképzeléssel, miszerint "a helyes és helytelen meghatározásakor leginkább ... az értelemre és az érzelmekre hagyatkozunk".

Az amerikaiak 31 százaléka vallja azt a szilárd meggyőződést, hogy "az embernek nincs joga uralkodni az állatok, a növények vagy a természet felett; harmóniában és kölcsönös függőségben kell élnünk velük", amely a panteizmus és az animizmus filozófiáihoz kapcsolódik.

A válaszadók további 31 százaléka egyetért azzal, hogy "minden állatnak, növénynek, szélnek és víznek egyedi szelleme van, akárcsak az embernek". Ez a hit nem a bibliai világnézetet tükrözi, hanem inkább a panteizmus, a mormonizmus, a wicca és az animista ideológiáit.

A megkérdezettek 28 százaléka egyetért a zsidó elképzeléssel, mely szerint "megígértek egy messiást", és hogy "ő először a földre fog látogatni, hogy megmentse a népét" (28%), valamint a posztmodernista elképzeléssel, hogy "létezhet egy magasabb hatalom, de senki sem tudja biztosan" (26%), a moralista terápiás deista és mormon világnézettel, miszerint "a sikeres élet legjobb mutatója, ha valaki jó ember" (24%) és a szekuláris humanista hit, miszerint "az igazság alapja a tudományos, ellenőrizhető bizonyíték" (23%).

A posztmodern és szekuláris humanista hit, miszerint "a világegyetem olyan módon jött létre, amelyet az emberek valószínűleg soha nem fognak megérteni vagy felfedezni", a tizedik leggyakrabban vallott hit a válaszadók körében, a megkérdezettek 21 százaléka vallja ezt.

Az amerikaiaknak mindössze 4 százaléka, a keresztényeknek pedig 6 százaléka vallja a bibliai világnézetet. A Kulturális Kutatóközpont a bibliai világnézetet úgy definiálja, mint "a valóság megtapasztalásának, értelmezésének és a valóságra való reagálásnak a bibliai szempontok fényében".

A jelentésben szereplő megállapítások 2000 felnőtt januárban rögzített válaszain alapulnak. A felmérés hibahatára +/-2 százalékpont.

(CP)

Legfrissebb