Ugrás a tartalomra

LGBTQ káosz: megbukott az ausztrál anglikánok házasságvédő nyilatkozata

Öt év után először ülésezett az Ausztráliai Anglikán Egyház Általános Szinódusa. Ez volt az első szinódus, amelyet az azonos neműek házasságának legalizálása óta tartottak Ausztráliában. A szinódus számos dolgot feltárt az ausztrál egyházban zajló eseményekről.

A legnagyobb egyházmegye Új-Dél-Walesben található, ahol a sydneyi anglikánok szinte egyöntetűen bibliai keresztények, más egyházmegyékben pedig egyre több az evangéliumi keresztény. Vannak azonban mások is hatalmi pozícióban olyan területeken, mint Brisbane és Perth, akik progresszívnek nevezhetőek.

A sajtó a Szinódust a konzervatív keresztények és a mérsékelt progresszívek megmérettetéseként kezelte. A találkozó után az egyik szalagcím így szólt: "A konzervatívok összetörtek az azonos neműek házasságáról szóló anglikán szavazáson"

Ebben az olvasatban ez azt jelentené, hogy a liberálisok elsöprően nyertek, de a valódi történet egészen más.

Sydney érseke, Kanishka Raffel indítványt terjesztett a szinódus elé.

„Az azonos nemű párok közötti házasság megkötése ellentétes Krisztus tanításával és az egyház hitével, rituáléjával, szertartásaival és/vagy fegyelmével"

-állt az indítványban.

"Bármilyen szertartás, amely az azonos neműek házasságának megáldását célozza, nincs összhangban Krisztus tanításával és ennek az egyháznak a hitével, szertartásaival és fegyelmével"

-olvasható.

Ez az anglikán egyház hivatalos álláspontja is, így az indítványt elméletben nem lett volna nehéz megerősíteni. A korai jelek jók voltak. Számos módosítás született az azonos neműek házassága mellett – mindegyiket nagyjából ugyanolyan mértékben szavazták le – 90-150 arányban.

Ezt követően azonban a liberális irányzat egyszerű szavazás helyett három ház szavazását– laikusok, papok és püspökök – szavazását indítványozták. A laikusok 63-47, a papság 70-39, a püspökök 10-12 arányban szavaztak az indítványra, két tartózkodással.

Ez azt jelentette, hogy annak ellenére, hogy a zsinat túlnyomó többsége keresztény álláspontot képviselt, a püspökök megakadályozták annak elfogadását.


Ezután Michael Stead püspök egy második indítványt nyújtott be.

"Az Általános Szinódus kijelenti, hogy továbbra is fenntartja azt a történelmi nézetet, miszerint a tisztátalanság a házasságon kívüli szexuális intimitást jelenti"

-állt az indítványban.

A laikusok 62-48, a papság 59-39, a püspökök 12-11 arányban szavaztak igennel. A püspökök minden bizonnyal össze voltak zavarodva, mert a második indítványról hozott döntésük egyenesen ellentmond az elsőben hozott döntésüknek - írta meg a Christian Post.

A következő napon Raffel érsek benyújtott egy petíciót, amelyet elfogadtak.

„Sajnálattal tudomásul véve, hogy 2022. május 11-én az Általános Zsinat többsége (beleértve a laikusok és a papság többségét is) egyértelmű támogatása ellenére a Püspökök Háza „Az egyház hitére, szertartásaira és fegyelmére vonatkozó nyilatkozatok az Alkotmány 4. szakasza alapján” című a 20.3 indítvány ellen szavazott, a kérelmezők alázatosan imádkoznak, hogy a Szinódus kötelezze el magát amellett, hogy imádkozik azért, hogy a Püspöki Ház minden tagja egyértelműen megerősítse és egységesen álljon ki Krisztus házasságra vonatkozó tanításai és a házasság alapelvei mellett, amelyek a Közös Imádság könyvében is megtalálhatóak”

-áll ebben.

Nem sokkal ezt követően a Church of England Evangéliumi Tanácsa (CEEC) azt nyilatkozta, hogy azon dolgozik, hogy segítse az egyházi vezetőket abban, hogy bibliai alapon foglalkozzanak az emberi szexualitással kapcsolatos kérdésekkel gyülekezetükben.

Két rövidfilmet adtak ki valamint tanulmányi jegyzeteket. A források azért kerültek publikálásra, mert az angliai egyház potenciális változást fontolgat az emberi szexualitás elismerésében, ami hatással lehet tanítására, liturgiájára vagy gyakorlatára is - írta meg a Premier Christan News.

Ian Paul tiszteletes, a kelet-közép-európai régióból azt mondta a Premier kérdéseire válaszolva, hogy az Evangéliumi Tanács úgy érzi, hogy valami választ kell adnia az Anglikán Egyház "Szeretetben és Hitben Élni" (LLF) anyagaira, ami a legfrissebb kísérlet a szexualitással kapcsolatos különbségek tárgyalására. A tiszteletes elmondása szerint ez az anyag nem ad válaszokat és nem oldja meg az egyház LGBTQ vitáit.

"Egyrészt találkozunk egy transznemű meleg párral, másrészt hallunk valamit az 1 Korinthus 6-ból. A kérdés pedig a levegőben lóg. Nos, hogy a fenébe kapcsoljuk össze ezt a két különböző dolgot?"

-fogalmazott.

A Church of England weboldala a "Szeretetben és Hitben Élni" céljairól nem fogalmaz egyértelműen.

„Az erőforrások célja, hogy lehetővé tegyék az Anglikán Egyház gyülekezeteinek országszerte, hogy részt vegyenek egy közös tanulási és imádkozási folyamatban, az identitás a szexualitás, a kapcsolatok és a házasság kérdéseivel kapcsolatos előrehaladási irány meghatározásának részeként.”

Pál tiszteletes kiemelte, hogy az anyagból úgy tűnik, hogy az Egyháznak jelenleg nincs álláspontja a szexualitással kapcsolatban.

"Azt hiszem, ez néhány emberben azt a benyomást keltette, hogy az Egyház úgy dönt a tanairól, hogy közvélemény kutatást végez a különböző vélemények között, és valahol a közepén helyezkedik el. Az egyház soha nem így értette meg igazán azt, hogy mire hív minket Isten"

-emelte ki.

„Azt akarjuk, hogy az Egyház elmondja, mit tanít nekünk Isten arról, hogy mit jelent embernek lenni, mit jelent testileg az Ő képmására teremtettnek lenni, férfinak és nőnek lenni, és miről szól a szexualitás és a szex”

-hangsúlyozta.

Az Anglikán Egyház nem az egyetlen felekezet, amely heves LGBTQ viták közepén találta magát. Mint ahogy a Hit Rádión korábban erről beszámoltunk, az Egyesült Metodista Egyházból egy különálló, konzervatív irányzat vált ki több mint száz gyülekezet részvételével az LGBTQ viták miatt.

Legfrissebb