Ugrás a tartalomra

A missziók mindössze 3 százaléka célozza azokat az embereket, akiket még nem ért el az evangélium

Az amerikaiak közel 70%-a kereszténynek vallja magát, bár ez a szám gyorsan csökken a közvélemény-kutatók szerint. Ami a világ többi részét illeti, sok olyan ember van, aki soha nem járt templomban, nem olvasta a Bibliát és nem is ismeri Jézus nevét.

Ezeknek az embereknek a csoportjait "még el nem értnek" tekintik - számolt be a Joshua Project, egy keresztény szervezet, amely világszerte összesen 17 000 csoport felé végzett globális evangelizációs erőfeszítéseket követi nyomon.

A bolygón élő mintegy 7,7 milliárd ember közül több mint 3 milliárdot még el nem értnek vagy legkevésbé elértnek tekintenek. Közülük megközelítőleg 7000 csoportot soroltak be a "nem elért" kategóriába, ami azt jelenti, hogy kevesebb mint 2%-uk vallja magát evangélikus kereszténynek, és kevesebb mint 5%-uk olyan valaki, aki a kereszténység bármely másik irányzatát vallja magáénak.

Az Unreached People Group (UPG) forrásai azt jelzik, hogy az adott populáció legalább 2%-ára van szükség egy teljes csoport eléréséhez.

Az "East-West" globális evangelizációs misszió szerint összességében a világ "el nem ért" lakossága a népesség közel 42 százalékát teszi ki.

Számos tényező áll a hátterében, hogy miért nem érik el ezeket a csoportokat, beleértve a fizikai, politikai és kulturális akadályokat is. Sok ilyen csoport Dél-Ázsiában, a Közel-Keleten és Észak-Afrikában, nagyrészt megközelíthetetlen terepen, távoli helyeken él, ami rendkívül nehézzé teszi az evangélizálást.

A fizikai akadályokon túl azonban a misszionáriusok gyakran kulturális és politikai nehézségekkel szembesülnek – beleértve az üldöztetést is – pusztán azért, mert ellenséges nemzetekben és területeken hirdetik az evangéliumot.

Az iszlám, a hinduizmus és más vallások jellemzően dominálnak a legtöbb országban, ahol még el nem ért emberek élnek, több kultúrában általában helytelenítik a kereszténységre vagy más vallásokra való áttérést.

Ezek a tényezők indokolják, hogy egyesek miért kerülik el az erőfeszítést: a világszerte mintegy 400 000 keresztény misszionáriusnak csak 3,3 százaléka foglalkozik a még el nem ért emberekkel világszerte , a Traveling Team adatai szerint.

John Maisel, az East-West alapítója azt mondja, hogy Istené végső soron akkor lesz a dicsőség, ha népe hajlandó kockázatot vállalni az evangéliumért.

"Isten legnagyobb öröme az, amikor gyermekei hit által úgy döntenek, hogy kiszállnak a hajó biztonságából, hogy találkozzanak Vele, és kövessék az Ő vezetését"

- írta egy blogbejegyzésében.

(Christian Today)

Legfrissebb